O nas

NOWA ZAGRODA Magazyn Polski jest kolorowym kwartalnikiem o zasięgu ogólnopolskim.  Występuje jednocześnie w wersji papierowej i elektronicznej, można go bezpłatnie pobrać i czytać on-line. Adresowany jest do rolników oraz osób i firm zawiązanych z agrobiznesem.
Na swoich łamach przedstawia najnowocześniejsze osiągnięcia dotyczące upraw
i hodowli, produkcji maszyn rolniczych, środków ochrony roślin, nawozów sztucznych, nasion, budownictwa wiejskiego, transportu itp. Ukazuje również działalność czołowych polskich banków oraz firm ubezpieczeniowych wspierających agrobiznes.
Redakcja  NOWEJ ZAGRODY bierze udział w licznych wydarzeniach branżowych, regionalnych i międzynarodowych targach, wystawach rolno–przemysłowych, lokalnych i centralnych imprezach społeczno–kulturalnych, podczas których kolportowane jest czasopismo. NOWA ZAGRODA jest bezpłatnie wysyłana do Ośrodków Doradztwa Rolniczego szkół rolniczych – średnich i wyższych, firm działających na rzecz wsi i rolnictwa, kół gospodyń wiejskich, bibliotek oraz innych organizacji. Naszymi czytelnikami są producenci roślin, hodowcy bydła, drobiu i trzody chlewnej, rolnicy zrzeszeni w Federacji Branżowych Związków Producentów Rolnych, inwestujący i dynamicznie rozwijający  swoje gospodarstwa. Dbamy o odpowiedni dobór tematyki artykułów oraz kompetentnych autorów. publicystów – naukowców uniwersytetów rolniczych, pracowników instytutów związanych z rolnictwem i wykwalifikowanych w agrobiznesie dziennikarzy.

Komentarze są wyłączone.