Przepisy dotyczące środków ochrony upraw zapewniają ochronę ludzi i środowiska

Międzynarodowa organizacja CropLife International Międzynarodowy opublikowała raport „Policy Perspective on Endocrine Disruptors”, który wykazuje, że obecne regulacje prawne dotyczące środków ochrony roślin zapewniają wysoki poziom ochrony zdrowia ludzkiego oraz środowiska. Obejmują one również wyniki rzetelnych badańkodeks naukowych nt. oddziaływania ich na układ endokrynny, które stanowią podstawę procesu zatwierdzania nowych produktów. Ten raport został opublikowany w trakcie czwartej sesji Międzynarodowej Konferencji na temat zarządzania środkami ochrony roślin, która odbyło się w Genewie.

„Ciągła ochrona zdrowia ludzkiego i środowiska wynika z polityki opartej na nauce i ocenie ryzyka”, powiedział Howard Minigh, Prezes i Dyrektor Generalny CropLife International. „Wyłączne koncentrowanie się na zagrożeniach, bez analizy istotnych danych naukowych, nie daje możliwości racjonalnego podejmowania decyzji.”

Zadaniem CropLife International decyzje polityczne dotyczące substancji oddziałujących na układ endokrynny muszą opierać się na następujących założeniach: czy substancja chemiczna ma działanie wpływające na układ endokrynny; przy jakich faktycznych poziomach oraz rodzajach kontaktu z substancją chemiczną; czy kontakt ma negatywne skutki na układ endokrynny; czy wreszcie jakie kroki należy podjąć w przypadku zarządzenia potencjalnym ryzykiem.

„Ostatecznie,  możliwości rolników do produkcji dużej ilości i wysokiej jakości żywności wynika między innymi z odpowiednich przepisów prawa opartych na nauce i przewidywalnym systemie prawnym we wszystkich krajach na całym świecie,” mówi Minigh. „Jeśli nieodpowiednie rozporządzenie w sprawie tych produktów zostanie przyjęte to może to mieć negatywny wpływ na jakość i bezpieczeństwo żywności, rolnictwa, obrotu towarowego bez poprawy zasad ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska.”

Środki ochrony roślin oraz ich wpływ na zdrowie ludzkie zostały przebadane w trakcie rzetelnych badań epidemiologicznych, które w większości skupiały się na rolnikach, ponieważ grupa ta jest zwykle najbardziej narażone na kontakt z tymi produktami. Należy również podkreślić, że do tej pory badania naukowe nie potwierdziły związku między środkami ochrony rośliny a chorobami u ludzi – obejmuje to również badania dotyczące nowotworów endokrynologicznych[1]. W rzeczywistości, najczęściej powtarzające się odkrycie w największych badaniach epidemiologicznych dotyczących rolników to fakt, że grupa ta jest zdrowsza niż ogólna populacja.[2] [3] [4] [5]

Branża ochrony roślin wzywa do ustanowienia przejrzystego procesu ustalania polityki w zakresie substancji czynnych i substancji oddziałujących na układ endoktrynny, w tym wprowadzenie dobrych praktyk w zakresie gromadzenia i analizy danych, udziału ekspertów z odpowiednim doświadczeniem oraz zapewnienie, że brane będą pod uwagę kryteria pozwalające obiektywnie ustalić przyczynę i skutek. Przemysł jest gotowy do przeprowadzenia konstruktywnego dialogu celem oceny ewentualnych luk w wiedzy naukowej i promowania lepszego zrozumienia wszystkich poglądów naukowych dotyczących zaburzeń układu endoktrynego.

[1] Evangelia E Ntzani, Chondrogiorgi M, Ntritsos G, Evangelou E, Tzoulaki I. 2013.Literature review on epidemiological studies linking exposure to pesticides and health effects. European Food Safety Authority. http://www.efsa.europa.eu/en/supporting/doc/497e.pdf.
[2] Leveque-Morlais N, Tual S, Clin B, Adjemian A, Baldi I Lebailly P. 2014. The AGRIculture and CANcer (AGRICAN) cohort study: enrollment and causes of death for the 2005-2009 period. Int Arch Occ Env Hea. (2015) 88:61-73.
[3] Koutros S, Alavanja MC, Lubin JH, Sandler DP, Hoppin JA, Lynch CF, Knott C, Blair A, Freeman LE. 2010. An update of cancer incidence in the Agricultural Health Study. J Occup Environ Med. 52(11):1098-105.
[4] Waggoner JK, Kullman GJ, Henneberger PK, Umbach DM, Blair A, Alavanja MC, Kamel F, Lynch CF, Knott C, London SJ et al. 2011. Mortality in the Agricultural Health Study, 1993-2007. Am J Epidemiol. 173:71-83.
[5] Frost G, T. Brown T, Harding AH. 2011. Mortality and cancer incidence among British agricultural pesticide users. Occup Med (Lond). 61(5):303-10.
Otagowany , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.