SGGW 9. w rankingu reputacji polskich uczelni

Ranking Premium Brand 2015 powstał w oparciu o wyniki badania reputacji marek i firm, którego organizatorem jest Fundacja na rzecz reputacji marki „Premium Brand”. W tym roku, z okazji jubileuszowej, 10 edycji projektu, analizie poddane zostały również polskie uczelnie. Badaniesggw-repotacja-marki przeprowadził Dom Badawczy Maison na ogólnopolskim panelu badawczym Ariadna. Pomiar reputacji był prowadzony wśród osób znających daną markę lub firmę z zastosowaniem narzędzia opracowanego przez prof. Dominikę Maison obejmującego pięć kluczowych wymiarów.  Są to:

* Zaufanie wobec marki – jest to zaufanie jakim konsument darzy markę
* Atmosfera medialna – postrzeganie przez konsumenta obecności marki w mediach, nie tylko poprzez przekazy dedykowane, ale również przez niezależne opinie czy materiały dot. marki upubliczniane w mediach
* Społeczne zaangażowanie – na ile w opinii konsumenta marka jest zaangażowana w działania CSR, na ile jest zaangażowana w działania dla dobra społeczeństwa
* Marka/ firma jako pracodawca – postrzeganie przez konsumenta marki/ firmy poprzez pryzmat pracodawcy na rynku pracy)
* Referencje (lojalność) – na ile osoba jest skłonna polecić daną markę innym, są to rekomendacje dawane marce, jest to powiązane z lojalnością wobec marki

Otagowany , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.