Polska wieś uczy się angielskiego

Youngster_logo

Coraz więcej młodych ludzi zna przynajmniej jeden język obcy. Angielski jest cały czas najbardziej popularny – w szkołach uczy się go aż 93 proc. uczniów. Większość z nich (96,6 proc.) to gimnazjaliści, którzy najchętniej wybierają go na egzaminie końcowym. W 2014 roku, angielski zdawało 84 proc. uczniów, z czego ponad połowa to mieszkańcy wsi i małych miejscowości1. To do nich skierowany jest program Youngster – już 8 rok realizowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. W edycji 2014/15 udział weźmie blisko 5400 gimnazjalistów pochodzących z terenów wiejskich z całej Polski.

I kwartał 2014

ZAGRODA Nowa 1(3) 2014

Przeglądaj cały numer

Spis treści

IV kwartał 2013

zagroda_63_3.indd

Przeglądaj cały numer

Spis treści