Występowanie i zwalczanie barszczu Sosnowskiego (Heracleum sosnowskyi Manden.)

27

W latach pięćdziesiątych ubiegłego wieku w byłym Związku Radzieckim poszukiwano nowych pastewnych roślin uprawnych. W tym celu pozyskano około 50 roślin występujących w stanie naturalnym na obszarze Związku Radzieckiego. Badania wykazały, iż największy plon suchej masy oraz białka można uzyskać z uprawy barszczu Sosnowskiego. W latach sześćdziesiątych wprowadzono ten