Kongres Młodzieży „Jak nakarmić głodną planetę” Youth Ag-Summit

youuthguys

Wybrano uczestników konferencji Youth Ag-Summit!

Stu młodych liderów spotka się w Australii:

-Wpłynęło blisko 2000 prac z 87 krajów
-Mapa świata na stronie www.youthagsummit.com przedstawia kraje pochodzenia delegatów konferencji