Wizja i koncentracja na obszarze Life Science – BAYER

bayerall

Wyzwania, które stoją przed dzisiejszym społeczeństwem są jeszcze bardziej palące niż kiedykolwiek wcześniej. Starzejące się społeczeństwa i rosnąca liczba ludności na świecie potrzebują nowych i jeszcze lepszych leków oraz jeszcze większych i bezpieczniejszych dostaw żywności. Jedynie prawdziwe innowacje z obszaru Life Science pozwolą nam stawić czoło niełatwym, przyszłym wyzwaniom w dziedzinie opieki zdrowotnej i rolnictwa. Opracowujemy nowe cząsteczki, które będzie można zastosować w innowacyjnych produktach i rozwiązaniach chroniących zdrowie ludzi,