Mikroelementy w dokarmianiu rzepaku

tuba_aktywator2_wiz

Wiosenne ruszenie wegetacji jest okresem szczególnie ważnym dla prawidłowego rozwoju rzepaku ozimego. Po wejściu młodych roślin w tę fazę rozpoczyna się odbudowa systemu korzeniowego oraz aparatu fotosyntetycznego – liści. Najważniejszym dla rzepaku mikroelementem w tym okresie jest bor, który stymuluje rozwój systemu