Warto zadbać o swoje plony

Jeszcze kilkanaście lat temu szkody w rolnictwie występowały głównie na skutek przymrozków lub suszy. Obecnie klimat stał się bardziej nieprzewidywalny, a takie zjawiska jak gwałtowne opady deszczu lub gradu, huragany czy trąby powietrzne występują z większą dynamiką i w ciągu kilku minut są w stanie zniweczyć wielomiesięczną pracę w gospodarstwie i pozbawić je dochodów. Ubezpieczając uprawy, można uniknąć utraty płynności finansowej gospodarstwa, jako skutku tych zjawisk pogodowych.logo_bgz_claim-01

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, istnieje w Polsce system dofinansowania przez budżet Państwa do 50% składki ubezpieczeniowej od wystąpienia zdarzeń losowych dla produkcji roślinnej. Ochroną może zostać objęta większość popularnych w Polsce upraw – zbóż, kukurydzy, buraków cukrowych, ziemniaków, roślin strączkowych, rzepaku, wybranych warzyw i owoców oraz innych roślin. Ubezpieczenie płodów rolnych, w zależności od sezonu (wiosna, jesień), może obejmować ryzyko szkód spowodowanych przez grad, przymrozki wiosenne, huragan, deszcz nawalny oraz ujemne skutki przezimowania. Dzięki polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte którąś z wymienionych szkód, ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł pokryć utracone przychody, a czasami zastosować „przesianie”, tj. wprowadzenie w miejsce upraw objętych szkodą innej produkcji roślinnej.

Ubezpieczenie upraw rolnych jest obowiązkowym ubezpieczeniem majątkowym dla rolników, którzy otrzymują płatności bezpośrednie do gruntów rolnych tzw. dopłaty. Taki rolnik zobowiązany jest każdego roku do 30 czerwca, do ubezpieczenia przynajmniej 50% powierzchni upraw od ryzyka wystąpienia takich szkód. Brak ubezpieczenia w przypadku ich wystąpienia może pogorszyć sytuację finansową gospodarstwa rolnego, jak również doprowadzić do nałożenia kary przez wójta gminy.

Głównymi graczami na polskim rynku ubezpieczeń upraw, dotowanych przez budżet Państwa, są trzy firmy:

Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A.,

Concordia Polska Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych (Concordia),

Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych „TUW”.

Bank BGŻ od 2010 r. w ramach współpracy z Concordią, oferuje w swoich oddziałach ubezpieczenia dla podmiotów prowadzących działalność rolniczą. Zapewniamy profesjonalną obsługę na terenie całego kraju poprzez ponad 800 naszych pracowników, którzy posiadają uprawnienia KNF do sprzedaży polis ubezpieczeniowych Concordii. Efektem Kilkuletniej współpracy Banku z wiodącym ubezpieczycielem jest stale rosnąca liczba naszych zadowolonych klientów, którzy skorzystali z możliwości zawarcia polis w Banku.

Od 10 marca 2014 r. trwa wiosenny sezon na ubezpieczenia upraw. Przedmiotem ubezpieczenia są głównie rośliny wysiewane na wiosnę i niektóre owoce. Zakres ubezpieczenia obejmuje ubytki ilościowe w plonie głównym roślin uprawnych, powstałe w wyniku takich ryzyk jak: grad, huragan, deszcz nawalny, przymrozki wiosenne.

Umowa ubezpieczenia jest zawierana na okres do 12 miesięcy. Odpowiedzialność ubezpieczyciela (Concordii) określona jest w stosunku do niektórych ryzyk w specjalny sposób. W ryzyku przymrozków wiosennych ubezpieczyciel odpowiada za szkody, które powstały pomiędzy 3 kwietnia a 30 czerwca.

To niezwykle ważne w sytuacji, kiedy po rozpoczęciu wegetacji „chwyci” mróz i częściowo lub całkowicie zniszczy plon.

Najmocniejsze strony ubezpieczenia upraw rolnych w Concordii:

■ brak stosowania udziałów własnych – podczas wystąpienia szkody inne firmy ubezpieczeniowe stosują udział własny w wysokości 10% wartości szkody;

■ stała suma ubezpieczenia – Concordia jako jedyny ubezpieczyciel w Polsce oferuje gwarancję utrzymania sumy ubezpieczenia w trakcie trwania umowy ubezpieczenia.

W momencie wystąpienia szkody, jako podstawę obliczenia jej wysokości bierze się pod uwagę sumę ubezpieczenia określoną w umowie ubezpieczenia._MG_8600

W ubezpieczeniach, o czym często się zapomina, bardzo ważnym czynnikiem jest sposób likwidacji szkody stosowany przez ubezpieczyciela. Klienci Banku BGŻ mogą skorzystać z systemu likwidacji szkód stosowanego przez Concordię, w którym oględzin uszkodzonych upraw dokonują wyłącznie specjaliści z branży rolniczej.

 
 
Maciej Piskorski, Dyrektor Departamentu
Produktów Agro w Banku BGŻ
Otagowany , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.