Wysokie tempo wdrażania PROW na lata 2014-2020. Dodatkowa pomoc dla producentów mleka oraz owoców i warzyw

Utrzymujemy wysokie tempo wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – poinformował minister Marek Sawicki podczas konferencji prasowej, która odbyła się w gospodarstwie rolnym Leszka Wesołowskiego w Trojanowie.
Minister rolnictwa podpisał 6 rozporządzeń, które pozwalają na uruchomienie kolejnych działań.PROW-2014

– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Restrukturyzacja małych gospodarstw”
– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”
– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”
– w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
– w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania szkoleń i szkoleń uzupełniających oraz przeprowadzania egzaminów i egzaminów uzupełniających
– w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania zaliczek w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Z punktu widzenia rolników, najważniejsze, najbardziej oczekiwane jest chyba rozporządzenie dotyczące restrukturyzacji gospodarstw – stwierdził szef resortu dodając, że – w tym działaniu rolnicy będą mogli otrzymać bezzwrotną pomoc w wysokości 60 tysięcy złotych bez wkładu własnego.

Rozpoczęto także prace legislacyjne nad rozporządzeniem dotyczącym rozdysponowania pomocy dla producentów mleka. Komisja Europejska przeznaczyła nam na ten cel 120 mln złotych. Wnioski o pomoc będzie można składać do 15 grudnia br., a wypłata pieniędzy rozpocznie się 15 stycznia 2016 roku.

Pomoc będzie przysługiwała rolnikom, którzy mają kwotę mleczną nie niższą niż 15 tysięcy kilogramów i nie wyższą niż 250 tysięcy kilogramów.

Ponadto Pani Premier podpisała rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie realizacji przez Agencję Rynku Rolnego zadań związanych z ustanowieniem dalszych tymczasowych nadzwyczajnych środków wsparcia dla producentów niektórych owoców i warzyw w związku z zakazem ich przywozu z Unii Europejskiej do Federacji Rosyjskie, które zostało dziś ogłoszone w Dzienniku Ustaw.

Warto przypomnieć, że z 500 tys. ton jabłek, jakie mają być wycofane z rynku, ponad 200 tysięcy ton przypada na naszych producentów, a z puli ponad 100 tys. ton pomidorów, ogórków i papryki – 1/3 dotyczy produktów z Polski.

źródło: minrol.gov.pl
Otagowany , , , , , .Dodaj do zakładek permalink.

Komentarze są wyłączone.